Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Scholingsprogramma najaar 2022

De zomervakantie komt eraan! Dat is een mooi moment om alle scholingen even op een rijtje te zetten. Jij kunt je dan in alle rust inschrijven voor de scholingen in het najaar. Is de scholing vol en wil je wel graag deelnemen, stuur dan even een mail naar scholing@dokterdrenthe.nl.

Voor doktersassistenten en triagisten

 1. Gynaecologie
  Als doktersassistent of triagist kan je vragen krijgen over anticonceptie, SOA’S, zwangerschap, onvruchtbaarheid en alles wat hierbij hoort. Tijdens deze nascholing worden onder andere deze onderdelen behandeld en natuurlijk alles wat jij wilt weten over gynaecologie. Deze scholing wordt nog gegeven op 21 november 2022.

 2. Vergiftigingen
  Acute vergiftigingen zijn vergiftigingen veroorzaakt door een te grote blootstelling aan een stof. Omdat acute vergiftigingen, afhankelijk van de stof en de dosis daarvan, levensbedreigend kunnen zijn, is het van groot belang dat wanneer jij als doktersassistent of triagist geconfronteerd wordt met een vergiftigde patiënt, snel een inschatting kan maken van de urgentie en de in te stellen behandeling. Deze scholing wordt nog gegeven op 5 september 2022 en 1 november 2022.

 3. Kindermishandeling
  In je werk als doktersassistent of triagist kun je in aanraking komen met situaties waarin je een vermoeden hebt van kindermishandeling. Belangrijk is om te weten waar je dan op kunt letten, wat je met deze signalen kunt of moet doen en bij wie je hiervoor terecht kunt. Deze scholing wordt nog gegeven op 6 september 2022.

 4. Long COVID (langdurige klachten na corona)
  Een deel van de patiënten die COVID-19 hebben gehad houden langdurige klachten, dit wordt long COVID genoemd. Het is een veel voorkomend en soms invaliderend syndroom. Tijdens deze scholing leer je wat de symptomen zijn van long COVID. Hoe je het kunt voorkomen en wat de behandelstrategieën zijn van deze nieuwe ziekte. Deze scholing wordt nog gegeven op 15 september 2022.

 5. Omgaan met mondige, dwingende en eisende patiënten
  Tijdens het contact met een patiënt streef je natuurlijk naar harmonie: je luistert, vraagt door en adviseert naar beste weten. Maar met sommige patiënten wil het soms niet boteren of er zijn meningsverschillen die uit de hand lopen. De meeste mensen zijn blij met de hulp, tijd en aandacht die jij ze geeft. Maar sommige patiënten zijn eisend of dwars; ze voelen zich gediscrimineerd of hebben last van het beruchte ‘korte lontje’. En natuurlijk heb jijzelf soms ook niet je dag, of een patiënt strijkt je per definitie tegen de haren in omdat die nu eenmaal ‘je type’ niet is. Hoe je omgaat met dreigende meningsverschillen of zelfs conflicten leer je tijdens deze training. Deze scholing wordt nog gegeven op 20 september 2022.

 6. Reanimatie/AED
  Bij een goede reanimatie is de kans op overleven van het slachtoffer aanmerkelijk hoger. Deze reanimatiecursus is gericht op het aanleren van de vaardigheden die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de reanimatie te verbeteren. Je moet niet alleen weten wat je moet doen, maar ook tot actie durven overgaan. Deze scholing wordt nog gegeven op 27 september 2022, 25 oktober 2022 en 3 november 2022.
  Het is ook mogelijk de Reanimatie/AED training te volgen met je eigen collega’s in je eigen huisartsenpraktijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjan Janse via m.janse@dokterdrenthe.nl.

 7. Kinderziektes
  In de huisartsenpraktijk of op de huisartsenspoedpost heb je geregeld te maken met ongeruste ouders van een ziek kind met koorts en soms ook nog met uitslag. Nu lang niet meer ieder kind deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma, is triage hiervan lastiger dan ooit. Kan je er nog zomaar vanuit gaan dat het om een onschuldige kinderziekte gaat? Wanneer volstaat een advies en wanneer laat je ze op het spreekuur komen? Dit leer je tijdens deze scholing, inclusief leerzame afbeeldingen van de diverse kinderziekten. Deze scholing wordt nog gegeven op 28 september 2022.

 8. Feedback geven (grenzen stellen/nee zeggen)
  Zorgmedewerkers zijn erg gericht op de relatie, daarom kiezen ze vaak ook voor dit vak: ze vinden het leuk om in een team te werken, met mensen om te gaan en voor mensen te zorgen. ‘Gericht op relatie’ betekent vaak óók meer moeite hebben met feedback geven en krijgen. Want dat ondermijnt de harmonieuze relatie onderling, denken velen. Met als valkuil: niemand is kritisch genoeg op elkaar. Omdat sommige dingen je uiteraard wel dwarszitten, bespreek je het dan maar met een collega. Met als gevolg dat er geroddeld wordt, en er juist een onveilige cultuur ontstaat. Dit kun je voorkomen door elkaar tijdig feedback te geven en je eigen grenzen beter te bewaken. Als je dit structureel doet ontstaat er vanzelf een meer open sfeer waarin mensen leren elkaar aan te spreken en dat ook makkelijker en leuker gaan vinden. Deze scholing wordt nog gegeven op 29 september 2022.

 9. Medisch assisteren in een spoedsituatie
  Een belangrijk deel van het werk van doktersassistenten en triagisten is het ondersteunen van huisartsen in spoedsituaties. In deze vooral praktische cursus leer je vaardigheden die hierbij nodig zijn. Na een korte theoretische inleiding ga je vooral praktisch aan de slag. Deze scholing wordt nog gegeven op 7 november 2022.

 10. Alcohol en drugs
  Het gebruik van drank en drugs (ook wel middelen genoemd) neemt de afgelopen jaren toe. Als doktersassistente of triagist kom je in aanraking met patiënten die middelen gebruiken en/of hebben gebruikt. Het is dan handig dat je op de hoogte bent van de (on)gewenste (uit)werking van deze middelen. Hoe bepaal je de urgentie bij middelengebruik? Moet deze patiënt direct komen of ga je een andere behandeling inzetten? Deze scholing wordt nog gegeven op 31 oktober 2022.

 11. Buikklachten
  Buikpijn is een veel voorkomende klacht. Oorzaken variëren van maagzuur (hinderlijk) tot een acuut aneurysma (levensbedreigend). Dit maakt het interpreteren belangrijk en lastig. Zowel voor de doktersassistente en triagist als voor de huisarts. Hoe benader je deze klacht systematisch zodat je niet iets belangrijks over het hoofd ziet? Er zal tijdens deze scholing ook voldoende ruimte zijn voor vragen en casuïstiek. Deze scholing wordt nog gegeven op 2 november 2022.

Voor triagisten van de huisartsenspoedpost

 1. De ontregelde diabeet
  Ontregelde bloedglucose bij diabeten zijn de orde van de dag. Maar wat zijn nu belangrijke punten om uit te vragen aan de telefoon, zodat er een correcte situatie kan worden geschetst? Wat zijn de alarmsignalen die gemist kunnen worden aan de telefoon? Om die vragen goed te kunnen stellen en beantwoorden is het belangrijk om wat achtergrond informatie te kennen over het ziektebeeld diabetes. Met behulp van casuïstiek gaan we dieper in op de problemen die kunnen ontstaan bij een diabeet. Deze scholing wordt nog gegeven op 27 oktober 2022.

 2. Psychiatrie en suïcidaliteit in een spoedsituatie
  Suïcidaal gedrag is een omvangrijk probleem met een enorme impact op alle betrokkenen. Bij patiënten ligt er ondraaglijk lijden aan ten grondslag. Het meemaken van een suïcidepoging is voor alle partijen schokkend. Het omgaan met mensen met suïcidaal gedrag is niet eenvoudig. Zelfdoding is een moeilijk bespreekbaar onderwerp dat veel mensen, onbewust, het liefst uit de weg gaan. Het is echter belangrijk te beseffen dat betrokkenen niet met lege handen hoeven te staan. Zij kunnen een groot verschil maken. Vooral door de situatie niet uit de weg te gaan, door contact te maken en suïcidaal gedrag bespreekbaar te maken. Met het uiteindelijke doel om zelfdoding te voorkomen. Deze scholing wordt gegeven op 15 november 2022.

 3. Spoedgevallen in de palliatieve zorg
  Acute palliatieve zorg is lastig. Soms krijg je een casus die behoorlijke hoofdbrekers oplevert. Hoe ga je hiermee om? En wat is palliatieve zorg eigenlijk? En wat is terminale zorg? Is het verschil van belang? Hoe kom je er achter wat de wensen zijn van een patiënt, of hoe kan je dit goed uitvragen? Hoe gebruik je het NTS en hebben we hier iets aan in de palliatieve zorg? Betekent een U1 dat je een ambulance stuurt? Een antwoord op al deze vragen krijg je tijdens deze scholing. Deze scholing wordt nog gegeven op 10 oktober 2022.

 4. Thoracale klachten – Triageren met kennis en lef
  Help! Een patiënt belt met pijn op de borst. Is het cardiaal of zelfs levensbedreigend en bel ik een ambulance? Of is het spierpijn en adviseer ik een paracetamol? In de praktijk is plotselinge pijn op de borst meestal niet levensbedreigend maar gerelateerd aan angst, klachten van het bewegingsapparaat of maagdarmstelsel. Tijdens deze scholing leer je hoe je een volledige triage doet waarbij je de urgentie zo zorgvuldig mogelijk kunt inschatten. Daarnaast wordt je kennis op het gebied van hart- en vaatziekten weer opgefrist. Deze scholing wordt gegeven op 1 september 2022.

 5. Voeding en leefstijl voor triagisten
  Na de enthousiast ontvangen workshop in 2021 zal er ook dit jaar weer een scholing over voeding en leefstijl zijn, op verzoek speciaal voor triagisten. Deze scholing is gedeeltelijk een verdieping en gaat o.a. over hoe gezond te blijven ondanks ontregelende nachtdiensten. Daarnaast ga ik verder in op de werking van ons microbioom. Ook zullen een aantal onderwerpen van vorig jaar worden opgefrist. Als je de vorige scholing niet gevolgd hebt, ben je ook van harte welkom.Er is een nieuwe quiz om erachter te komen wat waar is over voeding en andere leefstijl aspecten namelijk slaap, ontspanning, beweging, zingeving en relaties. Je krijgt dieper inzicht in je eigen leefstijl en je eigen gedrag: soms weten we dat iets geen handige keus voor je is en doe je het toch, hoe komt dat? En wat doe je eraan? Er is ook ruimte zijn voor vragen stellen en het uitwisselen van kennis met elkaar. Deze scholing wordt nog gegeven op 7 september 2022.

 6. Agressietraining
  Helaas worden zorgmedewerkers steeds vaker geconfronteerd met nare situaties. Heftige emoties en frustratie, maar ook grensoverschrijdend gedrag zoals schelden, beledigen, en emotionele chantage. De agressie en eindeloze discussies hebben een negatieve impact. Zowel op jouw werkplezier als op jouw effectiviteit. Daarom is het belangrijk dat je vaardigheden leert om heftige emoties, agressie en ander lastig gedrag in een vroeg stadium te herkennen, dit om te buigen en te voorkomen dat het escaleert. En mocht het dan toch escaleren, dan wil je dat collega’s elkaar kunnen opvangen en ondersteunen. Door deze training willen wij jouw zelfvertrouwen vergroten en hiermee het werkplezier. Deze training wordt nog gegeven op 27 september 2022.

Voor doktersassistenten van de huisartsenpraktijk

 1. Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk
  Voor de zorgprofessional is een goede hygiëne van belang, niet alleen in de routine van alledag maar ook in het voorkomen van de verspreiding van infectieziekten. Hoe zorg je voor een minimaal besmettingsrisico voor zowel de patiënt als jezelf. Wat is de correcte wijze van desinfecteren, reinigen en steriliseren? Welke besmettingsgevaren zijn er thuis en binnen de praktijk? Wat betekent hygiëne in de praktijk nou eigenlijk precies? En dus…. Hoe schoon is jouw praktijk? Een leerzame cursus waarin de nieuwste richtlijnen worden behandeld, met nuttige tips en de nodige eyeopeners. Deze scholing wordt nog gegeven op 12 oktober 2022.

 2. Voeding en leefstijl in de praktijk
  Vraag je je ook wel eens af wat waar is over voeding? Zou je handvatten willen hebben om met een patiënt in gesprek te gaan over zijn of haar leefstijl op een manier die geen weerstand oplevert? Sta je open om naar je eigen leefstijl te kijken? Dan is dit wellicht een nascholing voor jou. Leefstijl is hip. In plaats van meer medicatie voorschrijven of naar het ziekenhuis te verwijzen hebben zowel patiënt al zorgverlener de behoefte om met elkaar het gesprek aan te gaan en het te hebben over wat hun echt gezond maakt. Maar wat is de juiste manier? En wat zijn feiten en fabels over gezonde voeding en andere leefstijl aspecten als beweging, slaap, ontspanning, zingeving en relaties? En hoe zit het met jouw eigen leefstijl? Deze scholing wordt nog gegeven op 9 november 2022.

Bekijk ook

Laatste nieuws

Zorgverlener 2022 Nieuws

Hoe gaat het met spreekuur.nl?

Onze triagisten gaan vanaf 30 januari 2023 digitaal spreekuur doen.

Zorgverlener 2022 Nieuws Scholing

Geslaagd triagistencongres!

We kijken terug op een geslaagd congres voor onze triagisten in samenwerking met de ambulancedienst.

Zorgverlener 2022 Nieuws

Compliment voor onze triagisten!

De gesprekken van onze triagisten uit de 2e auditronde van dit jaar zijn heel goed beoordeeld!

Patiënten Zorgverlener 2022 Nieuws

Goed nieuws voor Drenthe!

Per 1 januari 2023 constateren we veranderingen in het Drentse landschap van praktijkhouderschap. Graag besteden we hier aandacht aan. Het is van grote betekenis voor onze huisartsen om te merken dat er nieuwe, jonge huisartsen zich hier vestigen!

Zorgverlener 2022 Nieuws

Bouw Zorgviewer gaat van start!

Zorgverleners in Drenthe, Friesland en Groningen gaan samen een Zorgviewer bouwen. Hiermee moet alle zorginhoudelijke informatie over patiënten en cliënten beter met elkaar uitgewisseld kunnen worden.

Patiënten 2022 Nieuws

Drukte verwacht tijdens de feestdagen op onze huisartsenspoedposten

Bel bij niet-spoedeisende klachten de eigen huisarts op de eerstvolgende werkdag.

Zorgverlener 2022 Nieuws Scholing

Sandwichcursus 2023

Een gevarieerd maar boeiend programma voor de Sandwichcursus 2023; in het voorjaarszonnetje in Dalfsen. Ben jij er ook bij?

Zorgverlener 2022 Nieuws TARGET

De TARGET-beweging groeit!

In januari 2023 starten er ruim 30 nieuwe huisartsenpraktijken met TARGET. Met de huidige 23 praktijken komen we daarmee op 54 TARGET-praktijken.

Zorgverlener 2022 Nieuws

Inzet van huisartsen bij kleine woonvormen

De laatste tijd zien we steeds meer kleine woonvormen ontstaan. Word je als huisarts door zo’n instantie benaderd? Neem dan contact met ons op.

Zorgverlener 2022 Nieuws

Als basisarts aan de slag in de huisartsenpraktijk?

Met het huidige gebrek aan divers personeel in de huisartsenpraktijken, is Dokter Drenthe steeds op zoek naar oplossingen.

Zorgverlener 2022 Nieuws

Beweegzorg Noord: samen werken aan optimale artrosezorg

Er is een nieuw samenwerkingsverband ontstaan waaruit in de loop van volgend jaar een zorgpad volgt. Drentse huisartsen dan werken met dit zorgpad artrosezorg.

Zorgverlener 2022 Nieuws

Hoe staat het met digitaal spreekuur én de urgentiechecker?

We werken al een tijdje op de post met het digitale spreekuur; hiervoor zetten we digi-artsen in. Maar dat gaat veranderen!

Zorgverlener 2022 Nieuws

Koppeling extranet en Intershift HAP verdwijnt

Belangrijk: heb je nog geen rechtstreekse inlog aangemaakt op InterShift en wil je wel inzage in je rooster blijven houden, dan raden we je aan de stappen in dit bericht alsnog te doorlopen

Patiënten 2022 Nieuws

Regie over je eigen patiëntendossier

Kom jij onze workshop volgen over het gebruik van je PGO? Je bent van harte welkom!

Zorgverlener 2022 Nieuws

Minister Ernst Kuipers in Drenthe

Maandag 5 december 2022 bezocht minister Ernst Kuipers De Veendokters in Barger-Compascuum. Hoe dat was lees je hier.

Zorgverlener 2022 Nieuws

30 nieuwe doktersassistenten in Drenthe?

Gratis webinar over de BBL doktersassistent én plaats je vacature via ons op ZorgpleinNoord!

Zorgverlener 2022 Nieuws

Terug van weggeweest: medische vraag

We leggen een casus aan je voor van een meneer die de huisartsenspoedpost belt.

Zorgverlener Nieuws Scholing

Sandwichcursus in Dalfsen

De sandwichcursus in Dalfsen krijgt net als de vorige keer een voorjaarseditie. Noteer de data alvast in je agenda!

Zorgverlener 2022 Nieuws

Terugblik startbijeenkomst praktijkmanagersnetwerk Drenthe

Op 27 oktober 2022 kwamen meer dan 60 praktijkmanagers bij elkaar voor de startbijeenkomst van het nieuw te vormen praktijkmanagersnetwerk van Drenthe. Plaats van handeling: Van der Valk in Assen. Gemiddelde waardering van deze dag: 7,6.

Zorgverlener 2022 Nieuws

Premiestijging 2023

Premiestijging collectieve aansprakelijkheid (AVB) en rechtsbijstand beroep (RB) via VvAA.

Zorgverlener 2022 Nieuws Scholing

Extra webinars en scholingen voor jou

Toekomstbestendige huisartsenzorg. Extra webinars en scholingen!

Patiënten Zorgverlener 2022 Nieuws ACP

Publiekscampagne ACP van start

Na veel aandacht voor het informeren van huisartsen en andere professionals uit zorg en welzijn, zoeken we nu contact met de hele Drentse samenleving.

Zorgverlener 2022 Nieuws

Succesverhaal Meters met Diabetes

We kijken terug op een geslaagde dag, maar er is meer...

Zorgverlener 2022 Nieuws

Populatiedashboard, iets voor jouw praktijk?

Het populatiedashboard biedt inzicht in de patiëntenpopulatie en het zorggebruik.

Zorgverlener 2022 Nieuws

Nieuwe regels en/of interessante casussen?

ABCD wat doe je ermee? En: nieuwe overzichtskaart medicatie in acute palliatieve situaties

Patiënten Zorgverlener 2022 Nieuws

We vieren een klein feestje!

We zijn live!

Zorgverlener 2022 Nieuws

Samen beslissen

Hoe zetten wij persoonsgerichte zorg in voor huisartsen en praktijkondersteuners?

Patiënten Zorgverlener 2022

Fantastische afsluiting in Zuidlaren

Eindevenement van Meters met Diabetes in Drenthe doet het laatste ommetje van dit jaar.

Zorgverlener 2022

Combinatiespreekuur 'bewegingsapparaat' opzetten?

Geef je op voor de differentiatiecursus 'bewegingsapparaat' en verrijk je kennis.

Zorgverlener 2022

Concept-hagrorooster 2023 beschikbaar!

Het concept-hagrorooster van 2023 is te bekijken via InterShift.

Zorgverlener 2022

Autoriseren van zelfzorgadviezen van de triagist

Ontdek zes tips van regieartsen voor het autoriseren van zelfzorgadviezen van de triagist.

Patiënten Zorgverlener 2022

Vijf nieuwe praktijkhouders in Drenthe

In het tweede kwartaal van 2022 verwelkomen we vijf nieuwe praktijkhouders.

Zorgverlener 2022

Belangrijke mijlpaal behaald in ACP

In Drenthe werken we aan een bewustwordingscampagne ‘voorbereiden laatste levensfase’. Lees hier meer.

Zorgverlener 2022

Doktersassistenten? Ze zijn er wel!

De opleiding tot doktersassistent mag net zoveel studenten toelaten als dat er daadwerkelijk aan stageplaatsen beschikbaar is!

Zorgverlener 2022

Hoe gaat je samenwerking?

Wat is een goed moment om de samenwerking in je praktijk onder de loep te nemen?

Zorgverlener 2022

Nieuwe website Dokter Drenthe

Wij worden Dokter Drenthe. Dat betekent dat we nieuwe diensten en producten ontwikkelen. Lees hier meer.

Patiënten 2022

HZD en CHD worden Dokter Drenthe!

Huisartsenzorg Drenthe (HZD) en Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD) zijn sinds 2020 bestuurlijk gefuseerd.

Zorgverlener 2022

Update over LSP en testen HIS systeem

Lees hier het laatste nieuws over het Landelijk Schakelpunt.

Zorgverlener 2022

Toekomstbestendige huisartsenzorg: update ICT-ladder

De ICT-ladder van 'Toekomstbestendige huisartsen' is aangepast.

Patiënten Zorgverlener 2021

Dokter Zuidwijk op Instagram

Yoeri Zuidwijk laat zien hoe hij Instagram gebruikt om op een toegankelijke manier met zijn patiënten te communiceren.

Zorgverlener 2021

Update ouderenzorg

Een update over de inzet van de Specialist Ouderengeneeskunde binnen de integrale ouderenzorg Drenthe.

Zorgverlener 2019

Hoe leg je ‘geen diagnose hartfalen wél gedecompenseerd’ vast in je HIS?

Tineke Holwarda, kaderarts CVRM, geeft advies.

Zorgverlener 2018

Nieuwe richtlijn diabetische retinopathie

Onze praktijkconsulenten zetten de twee grootste wijzigingen van deze herziening voor je op een rij.