Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Zorg op maat

Het is belangrijk dat patiënten zich gezond en energiek voelen. Op een manier die het beste bij hen past. Dat is dus persoonlijk, en kan verschillen van mens tot mens.

Positieve gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. De persoonlijke wensen en behoeften van de patiënt staan centraal. En is dus niet alleen aandacht voor de ziekte. Vul de 'Positieve Gezondheid'-vragenlijst in en krijg antwoord op vragen als:

  • Kan ik me voldoende redden?
  • Voel ik me gelukkig? Of misschien juist eenzaam?
  • Red ik me alleen? Is er medische zorg nodig? Of bijvoorbeeld steun uit de omgeving?

Vragenlijsten per doelgroep

Er zijn verschillende vragenlijsten:

Deze vragenlijsten - en meer informatie over het onderwerp Positieven Gezondheid - zijn te vinden op de website MijnPositieveGezondheid.nl.

Waar wil de patiënt mee aan de slag?

Na het invullen van de vragenlijst ontstaat er letterlijk een compleet beeld van de patiënt. Hoe dat eruit ziet? Je ziet het 'Mijn Positieve Gezondheid'-spinnenweb hieronder.

De (huis)arts en de patiënt krijgen inzicht in:

  • de medische kant, problemen en behoeften
  • de omgeving
  • hoe tevreden of goed iemand zich voelt

Bij Positieve Gezondheid draait het dus niet alleen om ziekte, maar wordt juist ook bespreekbaar wat goed gaat. Want dat geeft energie!

Voordelen van 'het spinnenweb'

Het spinnenweb van Positieve Gezondheid geeft inzicht in hoe het met iemand gaat. Dat kan helpen bij het gesprek met de huisarts of praktijkondersteuner.

Het spinnenweb:

  • toont een vollediger beeld van hoe het écht gaat
  • is een handig hulpmiddel om belangrijke uitkomsten te bespreken. Niet alleen met de huisarts, maar ook met andere vertrouwde mensen in omgeving
  • kan gebruikt worden om aan te geven wat er zou moeten veranderen. Bijvoorbeeld in gesprek met de huisarts
  • is een checkmiddel. Het spinnenweb is een momentopname. Door de vragenlijst regelmatig in te vullen, worden veranderingen zichtbaar

Individueel gezondheidsplan

Moet er iets veranderen? Dan vormt het spinnenweb de basis voor een plan. Het individuele gezondheidsplan van de patiënt. De huisarts krijgt de rol van coach. Het 'zelfmanagement-vermogen' van de patiënt wordt aangemoedigd. Want sommige dingen kan een patiënt immers prima zelf oppakken. Het is daarbij belangrijk dat de patiënt zelf aangeeft wat er mogelijk is. Soms is er hulp nodig, bijvoorbeeld van de huisarts. Maar de huisarts kan ook anderen inschakelen: de zogenaamde 'netwerkpartners'. Bijvoorbeeld een welzijnswerker, of wijkverpleging, een casemanager dementie of een specialist ouderengeneeskunde.