Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Bespreek het met je huisarts

Wij stellen het op prijs als patiënten die ontevreden zijn over ons, dit eerst met ons bespreken. Als wij op de hoogte zijn van de onvrede, kunnen we proberen samen een oplossing te zoeken.

Klachtenfunctionaris

Patiënten die dit lastig vinden, kunnen hun klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met de patiënt naar een oplossing.

  • De klachtenfunctionaris probeert te bemiddelen
  • De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel
  • Alles wat aan de klachtenfunctionaris wordt verteld, is vertrouwelijk

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

Komt de patiënt er niet uit met de huisarts of na bemiddeling door de klachtenfunctionaris? Dan kan een uitspraak over de klacht gevraagd worden bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. De onafhankelijke commissie bestaat uit:

  • een voorzitter. Dit is een (voormalig) rechter
  • leden namens de patiënten
  • leden namens de huisartsen

De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

Meer informatie over Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) is te vinden op de website www.skge.nl.

Klacht over de huisartsenspoedpost: meld het bij Dokter Drenthe

Dokter Drenthe helpt Drentse huisartsen met meer tijd voor hun spreekuur, zodat zij ruimte hebben voor het leveren van goede zorg; 24 uur per dag. Ook heeft Dokter Drenthe vier huisartsenspoedposten, waar mensen terechtkunnen wanneer ze acute huisartsenzorg nodig hebben als de praktijk van de eigen huisarts gesloten is. Dat is in de avond-, nacht- en weekenduren en op feestdagen.

Alle medewerkers van de huisartsenspoedpost proberen zo goed en zorgvuldig mogelijk te werken. Toch kan het voorkomen dat patiënten niet tevreden zijn over de verleende zorg, de werkwijze of het telefoongesprek. Bespreek dat gerust met de betreffende medewerker. Grote kans dat patiënt en zorgverlener er samen uitkomen.

Ga naar de website van Dokter Drenthe voor: