Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Samen beslissen: wat is dat?

Een goede behandeling past bij de persoonlijke situatie van een patiënt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Zorgprofessional en patiënt horen samen te kunnen beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is. En te overleggen waar de kwaliteit het beste is.

Bij Samen Beslissen zoeken mensen samen met een zorgverlener naar de behandeling of zorg die het beste bij hem of haar past. Wat het beste past, hangt af van wat iemand belangrijk vindt. Samen Beslissen gebeurt in één of meer gesprekken. Daarin bespreken zorggebruiker en zorgverlener samen alle mogelijkheden en wat deze betekenen voor iemands leven.

Samen beslissen bij de huisarts

Met partners uit de huisartsenzorg werkt de Patiëntenfederatie aan:

  • het vervolg van de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’. Met specifieke aanvullende producten en/of specifieke communicatie gericht op de huisartsenzorg
  • meer tijd voor de patiënt. Om te zorgen dat de zorgen onder huisartsen over de tijdsbelasting worden geadresseerd, weggenomen en opgelost
  • het verkennen van de mogelijkheden voor regionale ondersteuning ter verspreiding van kennis en inzichten over Samen Beslissen
  • het realiseren en actueel houden van keuzehulpen die Samen Beslissen met de huisarts of praktijkondersteuner bij de huisarts (POH) ondersteunen
  • het verkennen welke vormen van digitale ondersteuning in de huisartsenpraktijk ondersteunend kunnen zijn aan Samen Beslissen en hoe die kunnen worden bevorderd