Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Proactieve zorgplanning

'Advance Care Planning' (de afkorting is ACP), is in het Nederlands vertaald, 'proactieve zorgplanning'. Maar wat betekent dat, proactieve zorgplanning? Niets meer of minder dan nú alvast nadenken over wensen voor later, in de laatste fase van het leven. Het gaat over nú alvast plannen maken voor toekomstige gezondheidszorg.

Het is belangrijk om dit te doen voordat het niet meer kan. Dus om het moment voor te zijn dat je als patiënt zelf dit soort keuzes niet meer kunt maken. Of niet meer over dit soort keuzes kunt communiceren.

In het ACP-proces:

  • bespreekt de patiënt wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde met de behandelend arts
  • wordt die informatie eventueel ook vastgelegd

Voor wie is ACP belangrijk?

Voor patiënten die hun wensen willen delen met de huisarts naar aanleiding van het opstellen van een levenstestament, met bijvoorbeeld met ongeneeslijke chronische aandoening, een oncologische aandoening of kwetsbare ouderen, of waarvan vermoed wordt dat zij een levensverwachting van minder dan drie maanden hebben.

In onze huisartspraktijk willen we de inwoners, en specifiek de kwetsbare patiënten:

  • beter informeren over proactieve zorgplanning
  • stimuleren dat patiënten zelf de regie nemen. En hun wensen en behoeften over de laatste levensfase vastleggen
  • zorgen voor gemoedsrust. Niet alleen bij de patiënt, maar ook bij naasten
  • zorgen voor houvast voor de hulpverleners in de (spoed)keten

ACP in Drenthe

In Drenthe werken meer dan 40 zorg- en welzijnsorganisaties aan de implementatie van ACP in Drenthe. Samen maken we ons sterk om inwoners van Drenthe te stimuleren zélf de regie te voeren op hun laatste levensfase.