Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Gecontracteerde zorg

Het komt regelmatig voor dat patiënten de huisartspraktijk bellen met het verhaal dat ze een rekening hebben ontvangen voor geleverde zorg door het ziekenhuis. Dat kan komen doordat het bedrag nog valt onder het eigen risico. Maar het kan ook komen doordat het ziekenhuis (of een specialisme binnen het ziekenhuis) geen contract heeft met de zorgverzekeraar, terwijl u wel door ons bent verwezen naar dat ziekenhuis. Wij zijn niet op de hoogte van de contracten tussen zorgverzekeraars en (specialismen in) ziekenhuizen. Die contracten veranderen jaarlijks en als de huisarts dat per zorgverzekeraar en per type verzekering en per specialisme allemaal moet gaan bijhouden dan heeft hij daar een dagtaak aan. Dat kan dan ook niet verwacht worden van de huisarts. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de patiënt zelf en bij de ziekenhuizen om u daarover te informeren. Onze prioriteit ligt bij u als patiënt en we willen u de beste zorg bieden, waar dat ook is.